Roboty ziemne,wykopy pod fundamenty

Roboty ziemne wykopy pod fundamenty

Wykonanie robót ziemnych jest czynnością od której zaczynamy swoja przygodę z wybudowaniem nowego obiektu zarówno wielkiego bloku mieszkalnego jak i małego budynku,polegają one na wstępie na przygotowaniu terenu pod inwestycje.Kolejnym etapem jest wyznaczenie obrębu budynku zgodnie z przyjętym wcześniej planem ,następne możemy rozpocząć roboty ziemne polegające na wykonaniu wykopu pod fundamenty nowo powstałego budynku za pomocą koparki obrotowej.Urobek z wykonywanego wykopu musi być odkładany minimum sześćdziesiąt centymetrów od krawędzi wykopu albo odwożony za pomocą samochodów samowyładowczych w określone wcześniej miejsce.Materiał z wykonywanego wykopu mogą być ponownie wykorzystane w celu obsypania powstałych nowo fundamentów . Wykopy powinien być przeprowadzone w szybkim tempie aby zapobiec ewentualnym obrywaniom się wcześniej wyprofilowanym skarpom.Wszelkie roboty wykonywane są zgodnie z projektem i zasadami Bhp.Na zakończenie robot budowlanych należy zabezpieczyć wykop przed ryzykiem wpadnięcia osób postronnych.Wszystkie nasze prace wykonywane są z największą precyzja i starannością.

Zakres prac:

– przygotowanie terenu poprzez usunięcie zbędnych elementów z obszaru wykopu
– budowa dróg dojazdowych do budowy z kamienia albo płyt betonowych
– usunięcie humusu
– korytowanie terenu pod domy, drogi, bloki, hale
– wydobycie ziemii z wykopu
– załadunek na samochody ciężarowe
– transport wydobywanego urobku
– zasypywanie ław fundametowych
– wywóz ziemi i gruzu z wykopu
– wymiana gruntu