Utwardzenie drogi

Jednym z pierwszych etapów przy budowie nowego budynku jest wykonanie dojazdu do budowy jako drogi tymczasowej na czas trwania budowy dla sprzętu ciężkiego,koparki,samochodu ciężarowego czy betonomieszarki.
Budowę drogi dojazdowej najczęściej zaczyny poprzez korytowanie tzn.usuniecie odpowiedniej warstwy ziemi na nowo powstającej drodze zgodnie z odpowiednio ustalonymi wcześniej wymiarami,odpowiednimi spadkami terenu i odwodnieniem terenu.Usuwamy ziemie od dwudziestu do piećdzięsięciu centymetrów w zależności od rodzaju gruntu.Kolejnym etapem jest transport materiałów z których będzie wykonana nasza przyszła droga,najczęściej stosujemy wszelkiego rodzaju klińce,kruszywo drobne,gruz mielony,gruz zwykły z rozbiórki czy żużel. Następnie zastępujemy usuniętą wcześniej warstwę humusu odpowiednim kruszywem o dobrych właściwościach,kolejno następuje równanie kruszywa i zagęszczanie za pomocą zagęszczarek lub stopy wibracyjnej.Wszystkie prace ziemne wykonujemy za pomocą koparki oraz ręcznie. Utwardzona droga może służyć po zakończeniu budowy jako podbudowa pod kostkę brukową.